Seminar om de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

11. mai arrangerer Fafo seminar om de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene.

I Norge, Sverige og Danmark legger den konkurranseutsatte industrien rammen for de etterfølgende tariffområdene. Dette omtales som frontfagsmodellen. Denne modellen støttes av ulike institusjoner og reguleringer, med meklingsinstituttene som en viktig brikke. På seminaret vil lederne for de tre nordiske meklingsinstituttene fortelle om sin rolle, og hvilke utfordringer de står overfor. 

Seminaret er en del av forskningsavtalen Kollektive aktører og reguleringer som Arbeids- og sosialdepartementet har med Fafo. Forskningsavtalen finansierer blant annet forskning på utviklingen i organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og konfliktomfanget i norsk arbeidsliv.

Påmelding 

Les mer om seminaret og meld deg på her (fafo.no)

Til toppen