Norge støtter vaksineproduksjon på det afrikanske kontinent

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statssekretær Bjørg Sandkjær besøker denne uken Senegal. Norge støtter ulike helseinitiativ for å sikre likeverdig tilgang til vaksiner og medisiner.

Statssekretær Bjørg Sandkjær får orientering om vaksinearbeidet. Foto: Ambassaden i Accra
Statssekretær Bjørg Sandkjær får orientering om vaksinearbeidet ved Institut Pasteur i Dakar, Senegal. Foto: Ambassaden i Accra

– Bærekraftig lokal produksjon og lokale verdikjeder er sentralt for å sikre tilgang til livsviktige medisiner, diagnostika og vaksiner. Erfaringene fra covid-pandemien har vist sårbarheten i dagens system med få produsenter, sier statssekretær Bjørg Sandkjær.

Internasjonalt har covid-19-pandemien vist viktigheten av lokal produksjon, særlig på det afrikanske kontinentet. Afrika har vært avhengig av import av vaksiner og donasjoner fra andre land. Før covid-19-pandemien kom kun én prosent av vaksinene som ble brukt på det afrikanske kontinentet fra lokal vaksineproduksjon.

Forskning og vaksineproduksjon i Dakar, Senegal. Foto: Ambassaden i Accra
Forskning og vaksineproduksjon i Dakar, Senegal, skal komme hele den vest-afrikanske regionen til gode. Foto: Ambassaden i Accra

Tilgang til covid-19-vaksiner er fortsatt svært ujevn. Mens 75 prosent av befolkningen i høyinntektsland har fått første vaksinedose, gjelder dette kun 24 prosent av den afrikanske befolkningen. Flere land og regionale samarbeid, inkludert Den afrikanske union, vektlegger lokal vaksineproduksjon. Statssekretær Sandkjær besøker Institut Pasteur i Dakar, Senegal som blant annet jobber med forskning og vaksineproduksjon til bruk i hele den vest-afrikanske regionen. Hun besøker også det nystartede firmaet Bio Tropix, som produserer covid-tester.

– Besøket til Institut Pasteur og Bio Tropix i Senegal viser at verden er i endring. Afrikanske land er tydelig på at de ønsker å være selvforsynte og fremmer egen forskning, utvikling og produksjon av medisinske produkter, sier statssekretær Sandkjær.

– Det er avgjørende at vi nå får på plass bærekraftig lokal produksjon av vaksiner, tester og medisiner. Vi har erfart at vaksineproduksjon må være tilgjengelig ved nye utbrudd. Fabrikkene må være klare, både i Senegal og andre afrikanske land, sier Sandkjær.

Distribusjon er også viktig. Foto: Ambassaden i Accra
Distribusjon er også viktig. Foto: Ambassaden i Accra

Norge bidrar til ulike initiativ for å styrke lokal produksjon av medisiner og vaksiner, både økonomisk og gjennom påvirkningsarbeid. Norge bidro med 40 millioner kroner til etablering av en mRNA Technology Transfer Hub i Sør-Afrika. Senegal er et av de seks første landene som tar i bruk mRNA-teknologien. Det norske bidraget var en del av støtten til Access to Covid-19 Accelerator i 2021. Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, Norfund, gav i 2021 et lån på 65 millioner kroner til produksjon av vaksiner i Sør-Afrika. Den norgesbaserte vaksinealliansen Cepi støtter Institut Pasteur i å utvikle sin vaksineproduksjon. Legemiddelinitiativet Unitaid har bistått Bio Tropix.