Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Setter ned markedsavgiften for sild og makrell

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har besluttet å redusere markedsavgiften for de viktigste pelagiske artene til 0,6 prosent med virkning fra 1. januar 2016. Reduksjonen vil gi pelagisk fisk samme avgiftssats som for laks og ørret.

Markedsavgiften finansierer virksomheten i Norges sjømatråd. En endring av satsen til 0,6 prosent vil føre til at inntektene fra pelagisk sektor reduseres fra om lag 56 mill. kroner til om lag 44 mill. kroner, dvs. en nedjustering av Sjømatrådets budsjett med om lag 12 mill. kroner (i 2014 tall).

Våren 2015 ble markedsavgiften på laks og ørret ble redusert til 0,6 prosent, mens dagens nivå på 0,75 prosent ble opprettholdt for alle andre arter, inkludert pelagisk fisk

 - Etter en ny totalvurdering, blant annet etter innspill fra næringen, har vi konkludert med at det er riktig å sette ned også avgiften for pelagisk fisk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.