Setter pris på dyrka mark

Disponering av dyrka mark er et aktuelt tema. Vegvesenet vurderer ulike former for prissetting av dyrka mark.

Disponering av dyrka mark er et aktuelt tema. Vegvesenet vurderer ulike former for prissetting av dyrka mark. Forskere ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Skog og Landskap og Bioforsk, har vurdert prinsipielle og praktiske spørsmål av betydning for samfunnsøkonomisk verdi av dyrka mark.

Forutsatt at man har et bredt og langsiktig perspektiv på verdsettingen, støtter forfatterne prissetting av dyrka mark ut frå kostnaden ved å opparbeide dyrka mark med tilsvarende produksjonspotensial. Deres notat understreker to viktige spørsmål: betydningen av ulik jordkvalitet, for det andre tidshorisonten.

Spirende åker
 Kvaliteten på jorda og tidshorisonten har avgjørende betydning når dyrka mark skal prises. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen