Setter tidsfrist for å avklare behandlingstilbudet til transpersoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med kjønnsinkongruens. Nå har helseforetakene fått frist til 1. oktober med å avklare innholdet i det regionale behandlingstilbudet.

– Å streve med egen kjønnsidentitet er tøft. Det er særlig krevende for unge, og mange opplever å stå alene om problemet. Jeg har stor forståelse for at mange er frustrerte over at tilbudet ennå ikke er ferdigstilt. Nå gir vi helseforetakene frist til 1. oktober med å avklare hva som skal være innholdet i det regionale behandlingstilbudet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens har over tid vært mangelfullt. Flere opplever at de ikke får dekket sitt behov for helsehjelp. Helseforetakene fikk i oppdrag for 2020 å etablere regionale behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. Helseforetakene jobber med å etablere et tilbud, men arbeidet er forsinket. Foreløpig er det Helse Sør-Øst og Helse Vest som er kommet lengst. Forsinkelsen skyldes blant annet utfordringer med å rekruttere fagfolk med riktig kompetanse.

– Det er svært viktig at transpersoner blir tatt på alvor og blir møtt på en respektfull måte i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonell som er usikre på hva de kan og bør gjøre for mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer bør sette seg inn i den nasjonale retningslinjen. De kan også kontakte Helsedirektoratet og pasientorganisasjoner for konkrete vurderinger og råd, sier Kjerkol.