Settestatsråder

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Jan Tore Sanner som settestatsråd for utenriksminister Ine Eriksen Søreide, og statsråd Vidar Helgesen som settestatsråd for statsråd Monica Mæland.

Oppnevningen av Sanner gjelder ved behandling av saker som gjelder utnevnelser og personalspørsmål for Øystein Bø og Mona Juul, der Søreide på grunn av sitt vennskapsforhold med Bø og Juul anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.

Oppnevningen av Helgesen gjelder ved behandling av en klagesak fra Telenor ASA etter konkurranseloven fordi Mæland på grunn av sitt ansvar for forvaltning av statens eierskapsinteresser i Telenor ASA, er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet. 

Til toppen