Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sikre at barna blir fulgt opp og hindre nye ran

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) varsler møte med Oslo kommune for å diskutere integreringspolitikk, barn og unge, og tiltak i barnevernet. Hun vil forebygge at unge ranere begår nye kriminelle handlinger.

- Ran er en kriminell handling og skal behandles som det. Mitt ansvar er forebygging og å sikre at disse barna blir fulgt opp slik at de ikke begår nye kriminelle handlinger. Jeg vil sette meg ned sammen med Oslo kommune for å se på hele verktøykassen vi har for integreringspolitikkens område overfor barn og unge, og tiltak innenfor i barnevernet, sier Solveig Horne.

Samarbeid med dem som vet hvor skoen trykker er viktig for statsråden.

- Vi har utfordringer med integreringsarbeidet spesielt i storbyene. Jeg vil invitere til å ta grep i samarbeid med kommunene, innvandrerorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner og de som treffer ungdommer, sier Horne.

Foreldrene spiller en viktig rolle

- Statsministeren peker på dem som kanskje har de største bekymringene og den viktigste rollen – nemlig foreldrene. Mange innvandrerorganisasjoner er opptatt av hvordan de skal håndtere denne situasjonen, og jeg vil høre hva de mener. Foreldre har et soleklart ansvar for sine barn og vi må forvente at alle foreldre tar dette ansvaret. Dette trenger vi å kommunisere tydelig, sier Horne.

Statsråden understreker at de såkalte barneranerne er en liten gruppe.

- Vi trenger nå å ta grep for at dette ikke sprer seg, og for at alle de ungdommene med innvandrerbakgrunn som oppfører seg lovlydig, ikke skal betale prisen for kriminalitet begått av noen få. Regjeringen vil at alle de med lovlig opphold skal beherske norsk, at ungdom tar utdanning og får seg arbeid. Trygge oppvekstvilkår er veldig viktig for å føle tilhørighet til samfunnet, avslutter Horne.

Til toppen