Sikret granfrø i Nordland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det ble sanket ca. 270 hektoliter grankongler i skogbestand i Nordland, og frøutbyttet gir en behovsdekning for frø de neste 15-20 årene. Den kritiske lagersituasjonen vi har hatt for frø for Nordland er derved løst, melder Skogfrøverket.

Det er ikke hvert år at gran blomstrer og produserer frø.  Klima sommeren før blomstring er avgjørende for at gran skal velge å lage anlegg for blomsterknopper. Tørke og varme gir gode vilkår for dette. I blomstringsåret trengs også en del varme for god frømodning. I Sør-Norge går det kanskje 6-8 år mellom hver gang det er rik blomstring, mens i høyereliggende områder og nordover kan det gå atskillig lenger tid mellom de årene det er aktuelt å sanke kongler.

I Nord-Norge

Det var god blomstring på gran i de fleste landsdeler i 2021, og det var knyttet spesielt store forventninger til sankemulighetene i Nord-Norge. I denne regionen er det mange år siden sist det var forhold for frø-sanking. Dagens bruks-frø er fra 1970, og kvaliteten på dette frø forringes over tid. Det har derfor vært avgjørende å fornye lageret!

Det ble sanket ca. 270 hektoliter grankongler i skogbestand i Nordland, og frøutbyttet gir en behovsdekning for frø de neste 15-20 årene. Den kritiske lagersituasjonen vi har hatt for frø for Nordland er derved løst! 

I Trøndelag

I Trøndelag ble fangsten noe svakere enn forventet. Det var dårlig modning i høyere høydelag, og en del skader av insekter. Her har imidlertid Skogfrøverket god tilgang på frø fra Undesløs frøplantasje for bruk i lavereliggende skog. For høyereliggende skog er det fortsatt meget god tilgang på bestandsfrø, hovedsakelig av 2006 årgang.

I Sør-Norge

I Sør-Norge var skadene av insekter og sopp så store at det ikke var sankeverdige forekomster. Dette var som forventet, siden det er bare 2 år siden forrige konglesesong. 

Det ble også sanket 4,8 hektoliter frø av fjelledelgran i utvalgt bestand i Røldal for juletre og pyntegrønt, 17,8 hektoliter furukongler av bestand og Åsen frøplantasje (2020 årgang), samt frø av svartor og hengebjørk i Sanderud frøplantasje som vil trygge frøtilgangen i mange år for lauvtrefrø.  Lagrene med furufrø i områder hvor det ikke er tilgang på foredlet frø må forsterkes, og dette må ha fokus i de neste årene.

Frø av gran.
Frø av gran. Foto: Marte F. Myre