Sjur Lehmann utnevnt som ny direktør for Statens helsetilsyn

Sjur Lehmann ble utnevnt som ny direktør for Helsetilsynet i statsråd fredag. Han kommer fra stilling som fylkeslege og avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Vestland.

Lehmann er utnevnt som direktør for en åremålsperiode på seks år.

Lehmann er både cand. med og cand. jur, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har en PhD fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidet hos Statsforvalteren i Vestland siden 2013 og har vært fylkeslege og avdelingsdirektør siden 2021.

– Det er en glede å utnevne Sjur Lehmann som ny direktør for Helsetilsynet. Han har et bredt faglig ståsted, og er en trygg leder med stor faglig troverdighet. I tillegg er han en strateg, med stor evne til å tenke nytt og langsiktig, som kan sette retning for tilsynets viktige arbeid, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Den nyutnevnte direktøren har tidligere arbeidet både som jurist og som lege. Han har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både ved Sørlandet sykehus og Helse Bergen.  Det siste halve året har Lehmann også vært førsteamanuensis i 20 prosent stilling ved Høgskolen på Vestlandet ved siden av sin stilling som fylkeslege.

– Folk skal kunne ha stor tillit til helse-, sosial- og barnevernstjenestene. Helsetilsynet bidrar med styrke til dette, der det trengs mest. Jeg ser frem til å arbeide for sikkerhet og kvalitet i tjenestene sammen med de dyktige fagfolkene i Helsetilsynet, sier Sjur Lehmann.