Nyheter

Skal tilby utskrift av testresultat fra koronasertifikat

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Alle som ønsker utskrift av testresultat fra koronasertifikatet, skal få det. Kommunene får plikt til å tilby utskrift av testresultat til alle som ønsker det.

Koronasertifikat utstedes elektronisk via Helsenorge.no, eller Helfo sender utskrift på papir til dem som ikke har smarttelefon. På grunn av tiden det tar å sende brev i posten, kan Helfo bare sende utskrift av koronasertifikater basert på vaksine eller gjennomgått sykdom, ikke test. Testresultatet vil i de fleste tilfeller være ugyldig innen brevet kommer fram.

For at også ikke-digitale brukere skal kunne få koronasertifikat basert på testresultat, har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt en forskrift som gir kommunene plikt til å tilby utskrift. Plikten skal gjelde fra 1. februar. Også før den tid har kommunene anledning til å tilby slik utskrift.

Plikten til å tilby utskrift gjelder bare dem som har tatt test ved kommunens teststasjoner, men forskriften åpner for at kommunen kan velge å skrive ut koronasertifikat for dem som har testet seg andre steder. Plikten er begrenset til koronasertifikat basert på test, slik at kommunene ikke blir belastet med å skrive ut sertifikater basert på vaksine og gjennomgått sykdom. Det fortsetter Helfo med.

Dersom enkelte kommuner likevel ønsker å tilby utskrift av gyldig koronasertifikat også basert på vaksine og gjennomgått sykdom, gir forskriften dem anledning til selv å lage retningslinjer for det.

Det er tidligere besluttet at kommunene har ansvaret for å teste til koronasertifikat til innenlands bruk og til reise utenlands. Kommunenes kostnader i forbindelse med testing blir kompensert. Kommunenes utgifter til å tilby utskrift av gyldig koronasertifikat regnes som en koronarelatert utgift, og dekkes gjennom de ordinære kompensasjonsordningene for kommunesektoren.