Skjønnsmidler til Tysfjord og Snillfjord i forbindelse med kommunereformen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 30,8 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler til sammenslåinger der kommuner har blitt delt i kommunereformen. Dette berører kommunene Tysfjord og Snillfjord.- Jeg ønsker å legge bedre til rette for at prosessene i disse sammenslåingene kan gjennomføres på en god og forsvarlig måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I kommunereformen ble kommunene Tysfjord og Snillfjord vedtatt delt, og de ulike delene ble slått sammen med én eller flere av nabokommunene. Engangskostnadene som er utbetalt er beregnet ut fra andelen innbyggere i de delene av Tysfjord og Snillfjord som gikk inn i de ulike sammenslåingene.

– Det er svært krevende for de berørte kommunene når kommuner skal deles. Jeg ønsker å støtte kommunene som skal gjennomføre en krevende delingsprosess til beste for innbyggerne, sier Sanner.

Det er fem kommuner som får ekstra skjønnsmidler. Pengene som utbetales er differansen mellom det allerede utbetalte tilskuddet til engangskostnader og engangskostnader som om de ulike delene av Snillfjord og Tysfjord hadde vært en hel kommune som gikk inn i de ulike sammenslåingene.

 InnbyggereEngangs-kostnader
(mill. kr)
Ekstra skjønnsmidler (mill. kr)Total støtte (mill. kr)
Narvik, Ballangen, del av Tysfjord 22 231 30,4 5,5 35,9
Hamarøy, del av Tysfjord 2 849 15,7 4,8 20,5
Sum   46,1 10,3 56,4
         
Hemne, Halsa, del av Snillfjord 6 113 23,2 7,6 30,8
Hitra, del av Snillfjord 4 954 13,3 7,2 20,5
Orkdal, Agdenes, Meldal, del av Snillfjord 17 994 35,3 5,7 41
Sum   71,8 20,5 92,3
         
Totalt   117,9 30,8 148,7
Til toppen