Skodi Rein - Vinner av Årets reinkjøttformidler 2017

Skodi Rein ble under Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) sitt landsmøte i Karasjok den 8. juni tildelt prisen som Årets reinkjøttformidler 2017.

− Skodi Rein får prisen som ei anerkjenning for den jobben dei har gjort, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

− At utvikling tar tid er denne verksemda eit godt døme på. Dei har halde ut og hatt klokketru på eigne idéar. Det har vore fundament og  naudsynt for at dei har lukkast. Eg vonar prisen motiverer og inspirerer til fortsatt innsats, seier Jon Georg Dale. 

Skodi Rein her representert ved John Anders Sara ble tildelt prisen som Årets reinkjøttformidler 2017, prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leder i NRL, Ellinor Jåma.
Skodi Rein her representert ved John Anders Sara ble tildelt prisen som Årets reinkjøttformidler 2017, prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leder i NRL, Ellinor Jåma. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Juryens begrunnelse

Ved utvelgelsen av ”Årets reinkjøttformidler 2017” har juryen særlig vektlagt bedriftens evne og innsats knyttet til å få frem historien bak kjøttet ved også å fremheve de kvinner og menn, heltene på vidda, som er uløselig forbundet med assosiasjonene knyttet til måltidet basert på norsk reinsdyrkjøtt.  

Juryen poengterer at årets reinkjøttformidler tar selv hånd om reinen på fjellet, slaktingen og videreforedlingen med fokus på kvalitet i alle ledd. Det gjør at historien om produktene blir ekte og troverdig. 

Særlig vil juryen trekke frem at bedriften har vært innovative på design og sett betydningen av at produktene ikke bare skal smake godt – de skal også fremstå med kvalitet.

Et annet kjennetegn som juryen trekker fram er at årets reinkjøttformidler har prioritert deltagelse og har vært en synelig reindriftsambasadør på matmarkeder og messer. 

Gjennom sin tro på det identiske og gjennom samiske håndverksmetoder bringer årets reinkjøttformidler oss forbrukeren litt nærmere naturen. 

Juryen har bestått av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og NRL leder Ellinor Jåma. I tillegg er lederen av Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt ved John Anders Lifjell vært medlem i juryen. 

Prisens opprettelse og formål

Markedsutvalget for reinkjøtt deler årlig ut prisen ”Årets reinkjøttformidler”. Formålet med prisen "årets reinkjøttformidler" er å løfte frem og gi anerkjennelse til enkeltpersoner, institusjoner eller bedrifter som gjennom aktiv og gjentatt formidling har bidratt til å styrke reinkjøttets positive omdømme. Prisen ble første gang delt ut under reinkjøttarrangementet i Mathallen på Samefolkets dag den 6. februar 2015 og gikk til Røros bedriften Fjellvilt. De påfølgende år har Ellinor Guttorm Utsi og Rørosrein mottatt prisen. 

Vurderingskriteriet som har ligget til grunn ved utvelgelsen av «Årets reinkjøttformidler » er at kandidaten enten har drevet aktiv og gjentatt formidling av matretter laget av reinkjøtt eller reinkjøttprodukter, og eller formidlet andre positive sider ved reinkjøttet som bygger opp under Markedsutvalgets verdier: 

  • Helten på vidda
  • Litt nærmere naturen
  • Mørt, smaksrikt og sunt
  • Mat i godt lag
Til toppen