Skogmeldingen behandles i Stortinget

Tirsdag 31. behandler Stortinget skogmeldingen: Meld. St. 6 (2016-2017), Innst. 162 S (2016-2017) - Verdier i vekst - Konkurransedyktig skog- og trenæring.

Til toppen