Ny norskstøttet jenteskole i Afghanistan

Til tross for fremgang, er fortsatt utdanning for jenter i Afghanistan en stor mangelvare. Nylig åpnet nok en norskstøttet skole for jenter i Faryab-provinsen nord i landet, til stor begeistring fra lokalbefolkningen.

Til tross for fremgang, er fortsatt utdanning for jenter i Afghanistan en stor mangelvare. Nylig åpnet nok en norskstøttet skole for jenter i Faryab-provinsen nord i landet, til stor begeistring fra lokalbefolkningen. 

Norge støtter jenteskoler i Afghanistan.
Norge støtter jenteskoler i Afghanistan. (Foto: Daartt)

Det var stort oppmøte da åpningen av jenteskolen Janshidi high school ble markert, med blant andre guvernøren i Faryab, religiøse ledere, eldrerådet, bistandsorganisasjoner og media. Skolen er bygget av den danske organisasjonen Daartt (Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training) og støttet av Norge. I talene ble det lagt vekt på at jenter i Faryab trenger tilgang til utdanning og et trygt læringsmiljø, som kan bidra til å bedre deres levekår og fremtidsmuligheter. 

Etter over 30 år med krig, et tidligere Taliban-styre som forbød jenter å gå på skole og utbredt fattigdom, er utdanningssituasjonen i Afghanistan svært dårlig. De senere årene har det vært betydelig innsats fra Norge og det internasjonale samfunnet for å styrke utdanningssektoren. 

- Blant barna som går på skole i Afghanistan, har andelen jenter økt fra null til 40 prosent de siste ti årene. Men det er langt frem og jeg er glad for at president Ghani sier han vil prioritere arbeidet for kvinners rettigheter høyt, sier utenriksminister Børge Brende, som nylig besøkte Afghanistan.

Tre millioner uten skole

Fortsatt går tre millioner afghanske barn ikke på skole, flesteparten av dem er jenter. Det er mange årsaker til at ikke jenter går på skole, som manglende skolebygg, utrygg skolevei, barneekteskap, kulturelle barrierer, bombing av jenteskoler, vold og angrep mot jenter som ønsker å få utdanning.

Norge finansierer for tiden ti skoler for jenter i Faryab-provinsen, der Norge har hatt hoveddelen av sitt militære engasjement. Etter hvert som skolene ferdigstilles, gis de over til myndighetene som har ansvar for skolearbeid, drift og vedlikehold.

For at jenter i Afghanistan skal kunne gå på skole, er det en forutsetning at familiene vet at jentene er trygge, at skolene er i nærheten av hjemmene, at det er kvinnelige lærere og at det er murer rundt skolene. Det er viktig at skolebyggene har separate toaletter for jenter og gutter. Bare halvparten av skolene i Afghanistan består av egne skolebygninger. De andre skolene drives under åpen himmel eller i private hus og moskeer.

Konferanse i Oslo

Utdanning er blant hovedtemaene på høynivåkonferansen om kvinners rettigheter i Afghanistan i Oslo 23. november. Konferansen arrangeres i samarbeid med afghanske og amerikanske myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner, og handler om hvordan Afghanistan kan bedre kvinners rettigheter og kontroll over eget liv, og hvordan det internasjonale samfunn best kan støtte opp om dette.

Statsminister Erna Solberg deltar på konferansen. Solberg har gått i bresjen for regjeringens satsing på global utdanning, som fikk et betydelig løft i årets forslag til statsbudsjett.

Afghanistan er blant regjeringens nye fokusland. Under sitt besøk til Afghanistan sa utenriksminister Brende at Norge vil bidra med 750 millioner kroner i bistand til landet i 2015, men at dette forutsetter at arbeidet mot korrupsjon gir resultater og at kvinners rettigheter og jenters rett til utdanning står høyt på agendaen.

Til toppen