Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om konsesjonsloven av rein frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Pollestad har følgande spørsmål:

En opphevelse av konsesjonsloven åpner opp for at hvem som helst kan eie jord- og skogeiendommer i Norge. Hvorfor er ikke konsekvensene av dette omtalt i høringsnotatet fra departementet og hvilke vurderinger gjør departementet av konsekvenser av en opphevelse av loven på lang sikt?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen