Smittevern i norske minkfarmer under koronapandemien

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Norske myndigheter mener det ikke er nødvendig å iverksette tilsvarende inngripende tiltak som nå blir gjennomført i Danmark, blant annet fordi dansk minkbransje er svært forskjellig fra den norske. Personer som er i kontakt med mink skal testes regelmessig.

– Vi har så langt ikke registrert smitte i norsk pelsdyroppdrett, og vi har en felles målsetning om å unngå det også fremover, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Fortsatt godt smittevern i norske minkfarmer er fremdeles et av de viktigste tiltakene for å hindre at mink utsettes for koronasmitte, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. – Jeg er glad for at næringen tidlig tok behovet for smitteverntiltak i minkfarmene på alvor, og forventer at det tette samarbeidet mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Pelsdyralslaget vil fortsette, sier Bollestad.   

Den danske regjeringen besluttet 4. november 2020 å avlive all tam-mink i Danmark og iverksette omfattende tiltak i syv kommuner på Nordjylland, etter å ha funnet en ny mutert form av viruset hos mink.

Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har derfor bedt Helsedirektoratet i samarbeid med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet om en vurdering av behovet for forsterkede tiltak i Norge.

Ikke nødvendig med inngripende tiltak i Norge

I vurderingen fra Helsedirektoratet fremgår det at det ikke anses nødvendig å iverksette tilsvarende inngripende tiltak i Norge som i Danmark.

Hovedargumentene for konklusjonen er pelsdyrnæringens struktur og omfang, allerede iverksatte tiltak i minkfarmene, samt at det ikke er påvist covid-19-smitte i norske minkfarmer.

Saken fortsetter under bildet.

Minkfarm
Få og små besetninger i Norge. Norske minkfarmer har gode forutsetninger for å hindre at mink blir smittet med covid-19-viruset. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Regelmessig testing av personer som er i kontakt med mink

Den største risikoen for å få inn smitte i minkfarmer er at minken blir smittet av dem som er i kontakt med minken gjennom røkting og stell. Både Folkehelseinstituttet og Mattilsynet foreslår at personer som er i kontakt med mink skal testes regelmessig. Dette vil nå bli iverksatt, i dialog med næringen.

Mattilsynet følger situasjonen tett

Mattilsynet har fulgt situasjonen tett siden de første rapportene kom om smitte til mink i andre land. Næringen har siden i vår jobbet systematisk med smittevern. På bakgrunn av situasjonen i Danmark, ble det i oktober iverksatt krav om ukentlig rapportering av symptomer og dødelighet hos mink i norske besetninger. Det skal også tas prøver av all mink som er selvdøde eller viser tegn på sykdom.

Få og små besetninger i Norge

Norske minkfarmer har gode forutsetninger for å hindre at mink blir smittet med covid-19-viruset. Norge har langt færre minkfarmer enn Danmark og Nederland. Besetningene i Norge er relativt små, og antall personer som er i kontakt med minken er begrenset. I Norge er det i rundt 40 minkfarmer med 1-2 ansatte per gård. Danmark er verdens største produsent av minkskinn og har mellom 1100 og 1200 farmer, som til sammen sysselsetter flere tusen arbeidere.