Søk elgjakt hos Statskog SF

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statskog har nå åpnet for søknader om nærmere 200 tilbud om elgjakt i store deler av landet. Det er vanligvis svært høy etterspørsel, og loddtrekking avgjør hvem som sikrer seg jakt.

Jaktlag som får tildelt terreng, beholder disse over en periode på noen år. Hvert år legges derfor om lag en tredjedel av Statskogs tilbud ut. Statskogs tilbud på storviltjakt legges ut på portalen inatur.no

Les hele saken hos Statskog    Tilbyr populære elgjaktterreng - Nyheter - Statskog

I 2021 ble det felt 1 071 elg hos Statskog. Fordeling på landsdeler var slik: Troms 87, Nordland 541, Trøndelag 142 og Sør-Norge 301.

Staten eier store areal med skog og utmark – om lag en femtedel av Fastlands-Norge. Halvparten er såkalt statsallmenning, areal som er tilgjengelig for alle. Statseid skog og utmark blir forvaltet av Statskog, som dermed er landets største grunneier.

Høstbare viltressurser

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltningen som gjelder høstbare viltressurser, det vil si artar man kan jakte på. Bakgrunnen for det var blant annet muligheten for å styrke næringsutvikling basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.