Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Søk UNESCO-midler

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nå lyser den norske UNESCO-kommisjonen ut tilskudd til UNESCO-formål for 2020.

Tilskuddsordningen skal bidra til å:

a) styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge
c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Den norske UNESCO-kommisjonen vedtar satsingsområder og bestemmer hvilke søknader som skal innvilges. Her kan du se hvilke prosjekter som fikk støtte i 2019.

I søknadsbehandlingen vil vi vektlegge:

 • at prosjektene fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål
 • at prosjektene antas å ha god kvalitet
 • at økonomisk støtte fra tilskuddsordningen gir høy grad av merverdi og eventuelt er en forutsetning for gjennomføring
 • at prosjektene når mange, med vekt på barn og unge
 • at prosjektene stimulerer til tverrgående samarbeid, inkludert internasjonalt samarbeid, men med hovedaktivitet i Norge.

I anledning at det er ti år til 2030, vil FNs bærekraftsmål og 2030-agendaen være en overordnet prioritering for tildelingene i 2020. Prosjekter som fortsetter arbeidet med det internasjonale året for urfolksspråk 2019 er også en overordnet prioritering for 2020.

Vi tar imot søknader innenfor følgende satsingsområder:

 • Pressefrihet / ytringsfrihet
  Prosjekter der pressefrihet og journalisters sikkerhet er sentralt, vil prioriteres. Deretter vil mer generelle ytringsfrihetsprosjekter kunne motta støtte.
 • Bærekraftig utvikling
  Prosjekter som vektlegger utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for å oppnå bærekraftsmålene.
 • Immateriell kulturarv
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om immateriell kulturarv. Prosjekter relatert til urfolk og minoriteter i Norge vil prioriteres.
 • Verdensarven og dokumentarven
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om verdensarven vil prioriteres. Prosjekter relatert til dokumentarv (Memory of the World) kan også søke.
 • Demokratiutvikling
  Prosjekter med vekt på toleranse, integrering og bekjempelse av trakassering og hatefulle ytringer vil prioriteres.

Ordningen gir organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og offentlige institusjoner en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Enkeltpersoner kan ikke søke om midler. Totalt beløp til fordeling er ca. 3,4 millioner kroner (med forbehold om Stortingets budsjettbehandling). Minimumsbeløp for søknader om støtte er 20 000 kroner og maksimumsbeløp er 500 000 kroner.

 • Det gis ikke støtte til ordinær drift eller vesentlig kjøp av utstyr.
 • Søknader til prosjekter som allerede er avholdt innen søknadsbehandlingen er ferdig 15. mars 2020, vil i utgangspunktet avvises.
 • Kommisjonen oppfordrer til at det kun sendes én søknad fra hver organisasjon og vil i utgangspunktet kun gi tilskudd til ett prosjekt fra hver søker. Små og mellomstore organisasjoner vil prioriteres.
 • Organisasjoner som tidligere har fått støtte vil ikke få anledning til å søke på nytt dersom ikke tilfredsstillende rapport og regnskap fra tidligere tildelte midler foreligger.
 • Det gis ikke støtte til samme prosjekt mer enn tre år etter hverandre. Ved søknad om støtte etter dette må det komme frem i søknaden hvordan prosjektet er videreutviklet. Kommisjonen kan gjøre unntak for prosjekter knyttet til FN-dager og UNESCO-dager.

Har du spørsmål om ordningen? Kontakt UNESCO-kommisjonens sekretariat i Kunnskapsdepartementet: [email protected]

Til toppen