Søknadsskjema for ordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren åpnet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå lansert søknadsskjema for tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren. Søknadene vil behandles fortløpende.

Ordningen omfatter seriespill i øverste divisjon i lagidretter for senior samt i nest øverste divisjon i fotball for menn, norgesmesterskap for senior i alle idretter, europa- og verdensmesterskap for senior, europa- og verdenscup og arrangement av lignende status for senior og landskamper for senior.

Arrangøren kan søke om å få dekket merkostnader og mindreinntekter knyttet til arrangementet som følge av restriksjoner eller råd i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

– Dette er arrangement det er stor interesse for i den norske befolkningen, og jeg tror mange savner å se idrettsheltene våre både live og på TV. Ordningen vil legge til rette for at disse arrangementene kan gå som planlagt dersom smittesituasjonen tillater det. Hittil i 2021 har dette vært vanskelig, men gjennom ordningen kan arrangøren motta 50 prosent av godkjent søknadsbeløp ved avlyst arrangement, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.  

Ordningen gjelder i utgangspunktet for perioden 1. januar – 30. juni 2021. Søkere i ordningen for publikumsarrangementer av nasjonal verdi må være registrert i Frivillighetsregisteret.

– Smittesituasjonen er slik at det å kunne åpne opp for større publikumsmengder på arenaene fortsatt er et stykke unna. Det er derfor satt av midler til å kunne videreføre ordningen i juli og august, sier kultur- og likestillingsministeren.    

Søknadsskjema (Lotteri- og stiftelsestilsynet)

Om stimuleringsordningene for frivillighet og idrett

Til sammen er 1 485 millioner kroner bevilget til stimuleringsordninger for frivilligheten og idretten fra 1. januar til 31. august 2021. Midlene er fordelt på to ordninger: En bred stimuleringsordning og ordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Tidligere denne uka ble det kjent at stimuleringsordningen for frivillighetssektoren justeres slik at det er mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner. Justeringen må godkjennes av ESA.

I tillegg ble 255 millioner kroner fordelt til mer enn 20 000 organisasjoner basert på rapporterte opplysninger fra momskompensasjonsordningen.