Solberg til antikorrupsjonskonferanse i London

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Erna Solberg deltar på en internasjonal antikorrupsjonskonferanse i London 12. mai.

Solberg er invitert av sin britiske statsminister-kollega David Cameron, og vil holde et innlegg i åpningssesjonen. I tillegg til store internasjonale organisasjoner som jobber mot korrupsjon, som FN, Verdensbanken, OECD og IMF, er over 40 land invitert til konferansen.

- Korrupsjon undergraver tillit i samfunnet, tillit til myndigheter og institusjoner. Korrupsjon flytter kapital og ressurser vekk fra andre formål, hemmer økonomisk vekst, reduserer effektivitet og undergraver rettferdig fordeling av verdier. Derfor er det viktig at vi diskuterer felles tiltak mot korrupsjon, sier statsminister Erna Solberg.

Presse som ønsker å akkreditere seg til konferansen må gjøre dette innen 5. mai: www.anticorruptionsummit2016.com/media

Pressekontakt: kommunikasjonsrådgiver Tor Borgersen, mob: 909 38 987.