Sørfond gir resultater for filmskapere i utviklingsland

I en stadig mer global filmindustri representerer filmfondet Sørfond en liten, men effektiv stimulans for filmproduksjon i utviklingsland.

Telemarksforsking har evaluert Sørfond på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Evalueringsrapporten viser at selv om Sørfond er et ungt fond som har støttet et lite antall filmproduksjoner, har det allerede bidratt til å løfte flere filmskapere fra utviklingsland og styrke filmmiljøene omkring dem. Evalueringen viser også at Sørfond legger til rette for økt samarbeid mellom filmmiljøer i utviklingsland og Norge, på grunn av kravet om at filmskaperne skal ha etablert en avtale med en norsk co-produsent. 

­- Sørfond stiller krav om at mesteparten av produksjonstilskuddet skal benyttes i utviklingslandet. Dette skiller det norske fondet fra enkelte andre vestlige co-produksjonsfond som krever bruk av filmarbeidere fra finansieringslandet. Måten Sørfond er innrettet på gir bedre muligheter for bygging av kompetanse og infrastruktur for film i utviklingslandet, sier forsker Åsne Dahl Haugsevje som har gjennomført arbeidet med evalueringen. 

Etablert i 2011

Sørfond er en filmstøtteordning som ble etablert i 2011 og forvaltes av Norsk filminstitutt på vegne av Utenriksdepartementet. Fondet har til nå støttet 18 filmer fra 16 ulike land. Evalueringen er gjennomført høsten 2014 og baserer seg i hovedsak på kvalitative intervjuer. Informantene er filmskapere som har mottatt støtte, norske co-produsenter som har vært involvert i de støttede prosjektene, representanter fra Norsk filminstitutt og stiftelsen Film fra Sør og norske og utenlandske eksperter på filmområdet. 

Evalueringsrapporten «I posisjon til å fortelle» kan du lese her.

Til toppen