Søviknes besøkte Bergen og Ågotnes

Tirsdag 14. februar besøkte olje- og energiminister Terje Søviknes Bergen og Ågotnes. Søviknes startet dagen med et besøk på Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole, som ble slått sammen til sammen til Fagskolen i Hordaland fra 01.01.2017.

Fagskolen er Norges største offentlige fagskole, med vel 1050 studenter fordelt på tilbud innen maritime, tekniske, petroleumstekniske og grønne fag. Under besøket her deltok også utvalgte bedriftsledere i næringen og lokale politikere fra Hordaland. 

- I Norge har kompetanse vært nøkkelen til suksess. Næringen har et ansvar for å ta vare på og utvikle kompetanse for å møte morgendagens utfordringer. For at leverandørindustrien skal kunne spille en stor rolle også i fremtiden, er vi helt avhengige av å sikre rekrutteringen til næringen. Her spiller utdanningsinstitusjoner som fagskolene en avgjørende rolle, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

 Olje- og energiminister Terje Søviknes prøver boresimulatoren til Fagskolen i Hordaland (foto:Bjarte Brask Eriksen, Hordaland fylkeskommune).

Olje- og energiminister Terje Søviknes prøver boresimulatoren til Fagskolen i Hordaland (foto:Bjarte Brask Eriksen, Hordaland fylkeskommune). 

Søviknes besøkte også Coast Center Base (CCB) på Ågotnes i Fjell kommune.  CCB har vært i drift siden 1973 og er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene i Tampen-området i Nordsjøen. (Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn.) På Ågotnes møtte Søviknes viktige aktører fra leverandørindustrien og fikk en omvisning hos blant annet TechnipFMC.  

- Det er all grunn til å rose den innsatsen som er gjort av leverandørindustrien for å redusere kostnadsnivået. Industrien har tatt et krafttak for å styrke konkurranseevnen. Det at mange av kontraktene i nye prosjekter har gått til norsk leverandørindustri viser at industrien er konkurransedyktig. Jeg vil oppfordre oljeselskapene til å kommunisere sine planer slik at forsyningsbaser og industri kan tilpasse sin kapasitet og konkurrere om prosjekter som faktisk kommer, også på noe lengre sikt, sier Søviknes.

Til toppen