Spørsmål nr. 1999 til skriftleg svar frå stortingsrepresentant Siv Mossleth

Eg viser til brev av 1. juli 2019 frå Stortingets president vedlagt følgjande spørsmål frå stortingsrepresentant Siv Mossleth til skriftleg svar:

«Kan statsråden leggje fram oversikt over median- og gjennomsnittsinntekta til dei ulike inntektsdesila før og etter skatt på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSS-tabell 12558?»

Svar:
Tabell 1 og 2 nedanfor viser høvesvis median- og gjennomsnittsinntekt i desilar for samla inntekt for åra 2013-2017. Samla inntekt omfatter yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringar. Tabell 2 og 3 viser høvesvis median- og gjennomsnittsinntekt i dei ulike inntektsdesila etter skatt for åra 2013-2017. Det finst enno ikkje tal for 2018.

 

Tabell 1. Samla inntekt1 i ulike desilar for norske hushald2. Median. 2013-2017. Løpande kroner

 
 

Desil av samla inntekt:

2013

2014

2015

2016

2017

 

Desil 1

176 100

180 800

185 300

188 600

194 800

 

Desil 2

260 600

268 600

284 900

289 100

294 400

 

Desil 3

355 600

366 000

377 900

383 200

391 100

 

Desil 4

443 700

456 400

470 500

477 000

487 300

 

Desil 5

537 100

552 300

569 300

576 500

588 800

 

Desil 6

656 400

674 700

694 600

702 000

715 800

 

Desil 7

800 500

822 300

845 500

855 100

871 800

 

Desil 8

962 400

990 500

1 018 600

1 030 500

1 052 300

 

Desil 9

1 177 600

1 214 600

1 249 900

1 263 300

1 291 900

 

Desil 10

1 654 700

1 713 500

1 777 900

1 784 100

1 826 500

 

Kjelde: Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

       

1Summen av yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringar i løpet av kalenderåret.

 

2Ekskludert studenthushald

         

Tabell 2. Samla inntekt1 i ulike desilar for norske hushald2. Gjennomsnitt. 2013-2017. Løpande kroner

   
   

Desil av samla inntekt:

2013

2014

2015

2016

2017

   

Desil 1

140 000

143 200

147 200

151 200

156 300

   

Desil 2

261 600

269 600

284 600

289 100

294 800

   

Desil 3

355 100

365 400

377 400

382 800

390 800

   

Desil 4

444 100

456 700

470 600

477 100

487 500

   

Desil 5

538 400

553 500

570 500

577 700

589 900

   

Desil 6

657 500

675 600

695 600

703 300

717 000

   

Desil 7

801 100

823 000

846 500

856 000

872 700

   

Desil 8

964 300

992 500

1 020 800

1 032 600

1 054 400

   

Desil 9

1 185 500

1 223 000

1 258 900

1 272 200

1 300 800

   

Desil 10

1 960 800

2 054 500

2 272 200

2 182 300

2 238 700

   

Kjelde: Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

         

1Summen av yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringar i løpet av kalenderåret.

   

2Ekskludert studenthushald

           
                         

Tabell 3. Inntekt etter skatt1 i ulike desilar for norske hushald2. Median. 2013-2017. Løpande kroner

 
 

Desil av inntekt etter skatt:

2013

2014

2015

2016

2017

 

Desil 1

165 900

170 600

174 900

179 000

184 500

 

Desil 2

225 000

232 300

237 700

242 000

247 800

 

Desil 3

286 100

294 800

301 900

306 400

313 600

 

Desil 4

353 400

363 600

373 100

378 200

387 300

 

Desil 5

424 300

437 000

448 600

454 800

466 300

 

Desil 6

509 500

525 000

538 300

545 100

558 300

 

Desil 7

608 600

627 700

643 300

651 300

666 700

 

Desil 8

716 100

740 100

759 200

768 800

787 900

 

Desil 9

852 200

883 200

907 600

917 800

941 800

 

Desil 10

1 141 400

1 188 400

1 231 400

1 237 200

1 269 800

 

Kjelde: Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

       

1Samla inntekt der fastsatt skatt og negative overføringar er trekt frå.

   

2Ekskludert studenthushald

         

Tabell 4. Inntekt etter skatt1 i ulike desilar for norske hushald2. Gjennomsnitt. 2013-2017. Løpande kroner

   
   

Desil av inntekt etter skatt:

   2013

2014

2015

2016

2017

   

Desil 1

122 800

125 700

128 000

130 200

134 800

   

Desil 2

225 300

232 500

238 100

242 400

248 200

   

Desil 3

286 400

295 100

302 300

306 800

314 000

   

Desil 4

353 500

363 800

373 200

378 300

387 500

   

Desil 5

425 000

437 700

449 300

455 400

466 900

   

Desil 6

510 000

525 600

538 900

545 700

558 900

   

Desil 7

608 800

628 000

643 700

651 700

667 200

   

Desil 8

717 100

741 200

760 400

770 000

789 100

   

Desil 9

856 900

888 300

913 000

923 100

947 200

   

Desil 10

1 324 600

1 398 800

1 551 700

1 482 600

1 521 700

   

Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

         

1Samla inntekt der fastsatt skatt og negative overføringar er trekt frå.

     

2Ekskludert studenthushald

           

 

Med helsing
Siv Jensen