Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 2201 fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud

Hvilke tiltak vil finansministeren vurdere for å sikre verdiutvikling både på beholdning og utbetaling av tjenestepensjon fra fripoliser

Jeg viser til brev av 6. september 2018 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud til skriftlig besvarelse:

Spørsmål:
«Hvilke tiltak vil finansministeren vurdere for å sikre verdiutvikling både på beholdning og utbetaling av tjenestepensjon fra fripoliser?»

Svar:
Finansdepartementet nedsatte i november 2017 en arbeidsgruppe med medlemmer fra Arbeids- og sosialdepartementet, Finanstilsynet og Finansdepartementet for å vurdere hvordan kapitalen knyttet til garanterte ytelser i livsforsikringsforetak og pensjonskasser er forvaltet, hvilken avkastning det har vært på midlene, og hvordan avkastningen og risikoen ved forvaltningen av pensjonsmidlene har vært fordelt mellom kunde og leverandør. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det er mulig å gjøre regelverksendringer som klart er til kundenes fordel ved at de gir kundene økte avkastningsmuligheter innenfor en moderat risikoøkning.

Departementet opprettet samtidig en referansegruppe for å gi innspill underveis i arbeidsgruppens arbeid, med deltakere fra Akademikerne, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Finans Norge, Forbrukerrådet, Hovedorganisasjonen Virke, Landsorganisasjonen i Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Pensjonskasseforeningen, Unio og YS.

FAFO-rapporten som representanten Rigmor Aasrud viser til er tatt opp i referansegruppens møter og også oversendt til arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen tar sikte på å levere sin rapport innen utgangen av september, og rapporten vil da bli lagt ut på departementets nettside. Departementet vil så vurdere den videre oppfølgingen.

Med hilsen

Siv Jensen

 

Til toppen