Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål nr. 2344 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Siv Mossleth

Om trafikkulykkestatistikken fra SSB

Jeg viser til brev av 27. september 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra Stortingsrepresentant Siv Mossleth til skriftlig besvarelse:

«Når kommer statistikk fra SSB for trafikkulykker for 2018, og kan vi forvente at disse kommer tidligere for 2019 enn september 2020.

Begrunnelse:
Tallene fra SSB som viser ulykkesstatistikk fra foregående år har normalt kommet medio mai året etter. Tallene for 2018 har derimot fortsatt ikke kommet. Disse tallene gir vurderingsgrunnlag for eventuelle trafikksikringstiltak og belyser utfordringer som er viktig å ta tak i. Vi må ha en nullvisjon på drepte i trafikken og fylkeskommunene etterspør dataene.»

Finansministerens svar:
Statistisk sentralbyrå (SSB) er ifølge statistikkloven § 4-1 en faglig uavhengighet virksomhet, administrativt underlagt Finansdepartementet. Beslutningsmyndigheten om utarbeidelse av offisiell statistikk er delegert til SSB. Finansdepartementet har følgelig bedt SSB besvare spørsmålet. SSB ga følgende svar:

«SSB vil publisere endelige tall for trafikkulykker for 2018 fredag 4. oktober 2019. Endelige tall kunne ikke publiseres i mai som vanlig, fordi en del innrapporterte ulykker fra Politiet manglet stedfestelse. Det måtte foretas et arbeid for å finne korrekte kommuner for ulykkene, og denne kvalitetssikringen medførte en forsinkelse. Siden problemet med manglende stedfestelse nå er løst av Politiets IKT-tjenester, vil endelige tall for trafikkulykker for 2019 bli publisert 29. mai 2020.»

Generelt vil jeg understreke at Finansdepartementet legger stor vekt på aktualitet i statistikken. Departementet stiller derfor generelle krav til dette i de årlige tildelingsbrevene, og disse kravene er skjerpet de senere årene.

Med hilsen

Siv Jensen

 

Til toppen