Starter arbeidet med ny områdesatsing i Oslo Sør

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte Oslo kommune til første møte om fornyet og forlenget områdesatsing for Oslo Sør. – Vi er enige om at vi starter opp det viktige arbeidet sammen, sier statsråden.

Staten og Oslo kommune har samarbeidet om Oslo Sør-satsingen de siste 10 årene. Det har totalt vært bevilget nesten 177 millioner kroner over satsingen. Hovedmålet har vært å forsterke integrering og inkludering, forbedre folkehelsen og løse bomiljøutfordringer i bydelen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar nå det statlige samordningsansvaret i Oslo Sør-satsingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

-  Regjeringen ønsker å fornye og forlenge Oslo Sør-satsingen. Vi ønsker å fokusere på forebyggende tiltak, tidlig innsats i barnehage og skole i tillegg til arbeid. Vi ønsker også mer aktiv bruk av sosiale entreprenører, sier Sanner.

- Byrådet i Oslo har utviklet en egen politikk for utsatte områder. Forsterkningen av innsatsen i Bydel Søndre Nordstrand inngår i vårt arbeid med å sikre at lokalområdene i hovedstaden er trygge og gode steder å bo i, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Statsråden ønsker at områdesatsingen i Oslo Sør i likhet med Groruddalssatsingen tar i bruk felles metodikk og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Samarbeid med frivillig sektor og private aktører er viktig for å oppnå gode resultater. Dette har gitt gode resultater i Groruddalen.

Marthe Scharning Lund, Jan Tore Sanner og Hanna Marcussen
Stabssjef ved byrådslederens kontor, Marthe Scharning Lund, statsråd Jan Tore Sanner og byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen møttes for å forberede områdesatsingen for Oslo Sør. Foto: Eline Bjerke/KMD

Målet er å få til en ny avtale om Oslo Sør før utgangen av 2017.