Staten anker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Regjeringsadvokaten i dag inngitt anke over Oslo tingretts dom i saken om Anders Behring Breiviks soningsforhold.

Les ankeerklæringen (pdf)   

Eventuelle henvendelser rettes til Regjeringsadvokaten ved Fredrik Sejersted.