Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Staten tilbyr reindriften 117,5 millioner kroner for reindriftsavtalen 2018/2019

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om reindriftsavtaleforhandlingene. Med en overføring av udiponerte midler fra 2017, er den økonomiske rammen lik rammen for inneværende reindriftsavtale. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme for avtalen 2018/19 på 117,5 millioner kroner.

Tilbudet som legges fram er i tråd med Stortingets innstilling til melding til Stortinget nr. 32 Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter, og innebærer at tilskuddsordningene som styrker produksjon og omsetning i næringen prioriteres og at det legges til rette for de reineierne som har reindrift som hovednæring. Tilbudet er i samsvar med uttalelser fra en samlet næringskomite gjennom behandlingen av de årlige reindriftsavtalene de fire siste årene. Innenfor årets ramme er det prioritert å øke driftstilskuddet til ungdom, for å stimulere unge reineiere til å satse i reindriften. Gjennom satsing på utvikling av tjenester og produkter med basis i reindriften, med bl.a. avsetting til lærings- og omsorgsbaserte tjenester, legges det til rette for økt verdiskaping og til styrking av den familiebaserte reindriften.

Med bakgrunn i erfaring fra en krevende vinter med blant annet låste beiter har statens forhandlingsutvalg foreslått å øke beredskapen i reindriften med 2 millioner kroner. 

Reindrift.
Reindrift. Foto: Tom Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt

Nytt klassifiseringssystem for reindriften ble innført høsten 2015. Systemet skal premiere levering av rein med god kjøttfylde, noe som i neste omgang skal stimulere reineiere til å øke inntjeningen av den enkelte rein. Statens forhandlingsutvalg ønsker å satse videre på dette systemet, inkludert innføring av optisk lengdemåling på rein.

Rein med slede.
Rein med slede. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Visitnorway-com

– Med dette tilbudet er det lagt til rette for en positiv utvikling av reindriftsnæringen for å øke inntektsmulighetene, både fra kjøttproduksjonen og tilleggsnæringer. Det er også viktig og nødvendig at man satser på beredskap, ikke minst ut fra de utfordringene man har hatt på dette området de siste årene, sier Anne Marie Glosli, som er Statens forhandlingsleder. 

Same med reinsdyr.
Reindriftsutøver Nils Henrik Sara med reinsdyr. Foto: Tom Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt
Til toppen