Meld. St. 32 (2016–2017)

Reindrift — Lang tradisjon – unike muligheter

Regjeringen presenterer en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget