Statens lederlønnssystem er evaluert

Samfunns- og næringslivsforskning as (SNF) har på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet foretatt en gjennomgang av statens lederlønnsordning.

Samfunns- og næringslivsforskning as (SNF) har på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet foretatt en gjennomgang av statens lederlønnsordning. SNF mener at statens lederlønnssystem har en robust utforming og er godt tilpasset de trendene vi ser for lederavlønning i samfunnet for øvrig.

Prosjektleder for undersøkelsen har vært førsteamanuensis Iver Bragelien ved Norges Handelshøyskole.

Rapporten "En gjennomgang av statens lederlønnssystem" kan leses på nettsidene til SNF. 

 

Til toppen