Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statlige arbeidsgiverne skal få større innflytelse over statens arbeidsgiverpolitikk

-Regjeringen vil fornye og forbedre arbeidsgiverpolitikken, slik at staten blir en enda mer attraktiv og moderne arbeidsgiver. Det er viktig at arbeidsgiverne har en tydelig stemme i utviklingen av den nye arbeidsgiverpolitikken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fredag mottok han en anbefaling om at det opprettes et Arbeidsgiverråd i staten. Rådet skal gi anbefalinger fra arbeidsgiverne i staten til utvikling av den statlige arbeidsgiverpolitikken og til de viktigste prioriteringene i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår i staten. Det foreslås at rådet skal være sammensatt av 10 toppledere i statlige virksomheter.

- Dersom vi skal lykkes med å rekruttere og beholde gode medarbeidere i staten må vi også lytte mer til hva arbeidsgiverne ser av utfordringer og muligheter, sier Sanner.

Ønsker større ansvar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte i mai et interimsråd. Det besto av toppledere, og fikk i mandat å foreslå hvordan virksomhetene i staten kan samordne seg for å få større innflytelse over den statlige arbeidsgiverpolitikken og ta større ansvar i gjennomføringen av den. Dette er et viktig skritt i gjennomføringen av den nye overordnede statlig arbeidsgiverstrategien, som departementet fastsatt i april. Strategien skal bidra til at staten kan være en moderne og attraktiv arbeidsgiver.

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet har ledet interimsrådet, som for øvrig har bestått av 14 toppledere som representerer bredden i staten.

- Arbeidsgiverne i staten ønsker å ta større ansvar og vi vil bidra til en profesjonalisering av arbeidsgiverfunksjonen sentralt og lokalt. Vi forventer at Kommunal- og

moderniseringsdepartementet vil bruke rådet aktivt og legge stor vekt på arbeidsgivernes prioriteringer og forslag, sier Finboe Svendsen.

 

I forslag til mandat for Arbeidsgiverrådet fremkommer det at rådet:

  • bidrar aktivt i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken blant annet i sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår og i utforming av regelverk
  • øker kunnskapsgrunnlaget hos den sentrale arbeidsgiverfunksjonen
  • drøfter viktige problemstillinger ved utøvelse av arbeidsgiverrollen i staten og gir samordnede tilbakemeldinger
  • gir tilbakemeldinger på rollene til sentral statlig arbeidsgiverfunksjon, Difi og de enkelte arbeidsgiverne i staten
  • fremmer virksomhetenes interesser på eget initiativ overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les alle forslagene fra rådet her (pdf).

Interimsrådet har bestått av:

Direktør Ingrid Finboe Svendsen (leder), Direktoratet for Arbeidstilsynet

Fiskeridirektør Liv Holmefjord, Fiskeridirektoratet

Direktør Atle Hamar, Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kystdirektør Kirsti Lovise Slotsvik, Kystverket

Direktør Marianne Vollan, Kriminalomsorgsdirektoratet

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl, Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder

Direktør Ellen Hambro, Miljødirektoratet 

Direktør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø

Direktør Harald Gjein, Mattilsynet

Direktør Mari Trommald, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Vassdragsdirektør Per Sannerud, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, Forsvaret

Direktør Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå

Direktør Jon Lomøy, NORAD

Departementsråd Bjørn Inge Larsen, Helse- og omsorgsdepartementet

Til toppen