Statsminister Erna Solberg i samtale med Etiopias statsminister Abiy Ahmed

Statsminister Solberg hadde i dag en samtale med Etiopias statsminister Abiy Ahmed. Tema for samtalen var først og fremst konflikten i Tigray-området, men de diskuterte også korona-håndtering og vaksinetilgang gjennom COVAX-samarbeidet.

- Jeg tok opp våre bekymringer over Tigray-konflikten i min samtale med statsminister Abiy i dag. Norge har uttrykt dyp bekymring for konsekvensene av denne konflikten. Vi har gjentatte ganger understreket at konflikten må stanses, samt at partene har ansvar for å beskytte sivile og respektere internasjonal humanitærrett og menneskerettigheter, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg, som selv besøkte Etiopia i februar 2020, vektla at samarbeid for å beskytte og yte assistanse til en sårbar sivilbefolkning må ha prioritet. Den humanitære tilgangen er bedret, men fremdeles ikke tilstrekkelig.

Norge og det internasjonale samfunn har bedt partene om å garantere trygg og uhindret tilgang for humanitære aktører til alle som er rammet av konflikten. Dette var også blant Norges hovedbudskap i diskusjonene i Sikkerhetsrådet i februar og mars.

I samtalen pekte også Solberg på at en varig løsning må være basert på dialog og kompromissvilje. Myndighetene må skape tillit til, og forsoning med befolkningen i Tigray. Eritreiske styrkers nærvær bidrar ikke til dette, og bør trekkes ut.

-Det er positivt at etiopiske myndigheter nå viser vilje til å gjennomføre etterforskning av mulige folkerettsbrudd, og åpner for internasjonal deltakelse. Enigheten mellom FNs høykommissær for menneskerettigheter og den etiopiske menneskerettskommisjonen om felles etterforskning er viktig. En slik etterforskning må være uavhengig, sier hun.

Norge er bekymret for de regionale konsekvensene av konflikten.

-Konflikten i Tigray, kombinert med økt spenning i andre deler av landet og grensekonflikt med nabolandet Sudan innebærer risiko for ytterligere destabilisering på Afrikas horn, sier Solberg.

Norge har bidratt med over 100 millioner kroner over det humanitære budsjettet for å avhjelpe krisen. Dette kommer i tillegg til bidrag gjennom andre kanaler, som WFP, UNHCR og andre FN-organisasjoner og initiativer.