Statsministeren åpnet nye Bergen lufthavn

– Med den nye flyplassterminalen har Bergen og Vestlandet fått en flyplass bygget for fremtiden. Jeg er stolt av at vi i løpet av denne regjeringsperioden har lagt til rette for at terminalen ble bygget og at vi nå får gleden av å åpne den nye, flotte lufthavnen i Bergen, sier statsminister Erna Solberg.

Bergen lufthavn Flesland har lenge hatt behov for bedre kapasitet. Derfor startet Avinor i desember 2012 arbeidet med en utvidelse. De finansielle rammebetingelsene som ville gjøre det mulig å igangsette byggingen av den nye terminalen var imidlertid ikke på plass på det tidspunktet.

Våren 2014 ble utbyttepolitikken for Avinor endret ved at regjeringen innførte utbyttebegrensning på maksimalt 500 millioner kroner årlig i fire år. Dermed kunne bygging av den nye terminalen igangsettes, og 21. mai 2014 la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen for byggestart.

– Bergen lufthavn Flesland er det viktigste knutepunktet for Vestlandet og Norges nest største lufthavn. Flyplassen er viktig for både nasjonal og regional verdiskaping. I en tid med en stadig mer globalisert økonomi, må vi ha gode forbindelser til og fra Vestlandet. Nye Bergen lufthavn bidrar til dette, sier Erna Solberg.

– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Derfor er det viktig å utvikle effektive lufthavner med tilstrekkelig kapasitet. Med den nye terminalen ved Bergen lufthavn har Vestlandet fått en moderne flyplass som er bygget for fremtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Til toppen