Statsministeren besøkte den Den internasjonale straffedomstolen i Haag

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte tirsdag 27. juni Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Temaet for besøket var den pågående etterforskningen av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte ICCs president, Piotr Hofmanski, i Haag.
Statsminister Jonas Gahr Støre møtte ICCs president, Piotr Hofmanski, i Haag. Foto: Den internasjonale straffedomstolen (ICC)

Statsminister Støre ble ønsket velkommen av domstolens president, Piotr Hofmanski, før han hadde et møte med ICCs hovedanklager, Karim Khan.

– Det var et interessant og godt møte med straffedomstolens ledelse. Jeg fikk et nyttig innblikk i den pågående etterforskningen av internasjonale forbrytelser i Ukraina. For Norge er det viktig å støtte opp under arbeidet ICC gjør for å sikre ansvarliggjøring for alvorlige forbrytelser begått i Ukraina og i andre deler av verden, sier statsminister Jonas Gahr Søre.

Statsministeren hadde et møte med ICCs sjefsanklager, Karim Khan.
Statsministeren hadde et møte med ICCs sjefsanklager, Karim Khan. Foto: Den norske ambassaden i Haag

Etter at ICC utstedte en arrestordre mot president Putin og det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova i mars i år, har ansatte ved domstolen vært utsatt for alvorlige trusler.

– Dette er uakseptable forsøk på å undergrave domstolens arbeid for å straffeforfølge de alvorligste forbrytelsene mot mennesker. Ansvarliggjøring er grunnleggende for å motvirke fremtidige forbrytelser og for å gi rettferdighet til ofre for krigsforbrytelser, sier statsministeren.

Statsministeren skrev i ICCs gjestebok under besøket.
Statsministeren skrev i ICCs gjestebok under besøket. Foto: Den norske ambassaden i Haag