Statsministeren på antiterror-øvelse

Statsministeren har besøkt øvelse «Tyr» sammen med politidirektøren og forsvarssjefen. Hun understreket at det er viktig å øve for å sikre god beredskap og for å lære.

Statsministeren fikk både se en aksjon i Oslofjorden, en gisselsituasjon og hun traff mannskapet som trente.

Øvelse «Tyr» er en nasjonal kontraterrorøvelse. Den ledes av politiet, og ett av hovedmålene er å øve politiets evne til å aksjonere mot skip i fart.Det er også viktig å øve politiets evne til å håndtere flere hendelser over større avstander og på tvers av politidistrikter.

Fra politiet deltar beredskapstroppen, IP3-mannskaper fra flere politidistrikt, krise- og gisselforhandlere, spanere, bombetjenesten, politiets helikoptertjeneste, Kripos og PST. Men også mange av politiets samarbeidspartnere er med på øvelsen; blant annet Forsvaret, Sveriges beredskapstropp (Den nationella innsatsstyrken) og Hovedredningssentralen Sør.

Regjeringen har besluttet at øvelse Tyr vil inngå i den nasjonale kontraterrorøvelsen Nordlys fra 2017.

Til toppen