Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministeren på sommerjobb

Statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og fiskeriminister Per Sandberg besøkte «Jobbprosjektet for ungdom» i bydel Alna i Oslo 27. juni. Prosjektet tilbyr sommerjobb til utsatt ungdom i bydelen. Tiltaket mottar 800 000 kroner i tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2018.

Erna Solberg, Per Sandberg og Trine Skei Grande sammen med ungdommer på Jobbprosjekt for ungdom på Alna i Oslo.
Erna Solberg, Per Sandberg og Trine Skei Grande sammen med ungdommer på Jobbprosjekt for ungdom på Alna i Oslo. Foto: Tor Borgersen/Statsministerens kontor

Tiltaket skal motvirke konsekvenser av fattigdom, forebygge frafall fra videregående skole, bidra til kvalifisering og inkludering ved at ungdommene opplever mestring og skaffer seg viktige erfaringer.

- Skal vi skape trygge og gode oppvekstbetingelser for barn og unge, må vi ta vare på de som er sårbare gjennom inkluderende, målrettede og lett tilgjengelige tiltak. Oslo kommune og bydelene har kommet langt i arbeidet mot barnefattigdom, og tiltakene som settes i verk er av høy kvalitet, sier statsminister Erna Solberg.

Arbeidsoppgavene ungdommene får innhentes fra bydelen og skal være oppgaver som bidrar til trivsel i bydelen og skaper mestring hos ungdommene. Ungdommene må på ordinært vis søke på stillingene og delta på jobbintervjuer. De får en personlig attest og mulighet for å bruke arbeidslederne som referansepersoner. Eldre ungdommer fungerer som arbeidsledere, disse rekrutteres blant gode rollemodeller som finnes i bydelens ungdomstiltak.

- Å komme inn på arbeidsmarkedet kan være tøft for mange unge. Å delta i dette sommerjobbprosjektet, å få arbeidserfaring, opplæring og ikke minst en referanse å vise til, kan bidra til at disse ungdommene får en bedre start på voksenlivet. Det at alle har søkt på jobbene, og vært på intervju, gjør erfaringen desto mer verdifull, sier Solberg.

Det er etablert samarbeid med Ruskenprosjektet i bydelen, Furuset Sykehjem, fritidsklubbene, vaktmesterne på ungdomsskolene, velforeninger og de ulike idrettsklubbene i bydelen. Alle disse bidrar med arbeidsoppgaver som de ønsket å få utført, de bidrar også med materiell og personell som veileder arbeidslederne i hvordan oppgavene skal utføres.

Oslo kommune er i år tildelt nærmere 50 millioner kroner gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Pengene skal sikre at flere barn kan oppleve inkludering, utvikling og deltakelse gjennom ulike fritids- og ferieaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt.

Erna Solberg, Per Sandberg og Trine Skei Grande maler sammen med ungdommer på sommerjobb
Erna Solberg, Per Sandberg og Trine Skei Grande besøker Jobbprosjekt for ungdom i Alna bydel i Oslo. Foto: Tor Borgersen/Statsministerens kontor

- Mange av disse ungdommene fortalte meg at de ville hengt rundt eller bare sittet hjemme. Da tror jeg at det å få sjansen til å jobbe gir følelse av mestring og er en god erfaring å ta med seg videre. I tillegg til at det selvfølgelig er flott for de unge å få sjans til selv å tjene lommepenger til resten av sommerferien, eller andre ting, sier statsministeren. 

Til toppen