Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministeren om endringer i regjeringen

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen etter statsråd fredag 24. januar 2020 der det ble gjort endringer i regjeringen.

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen

I dag er det utnevnt nye statsråder, mens andre har fått avskjed.

Regjeringen skal løse store utfordringer for Norge og hverdagsproblemer for folk over hele landet.

En av de store utfordringene er at Norge skal redusere klimautslippene våre – uten at det skal gå utover velstanden vår.

Flere unge må fullføre en utdanning.
Og voksne må fylle på utdanning og kompetanse slik at ingen går ut på dato.

Vi blir flere eldre. Vi trenger alle som kan jobbe – kommer i arbeid.

Vår trygghet i en mer urolig verden krever et sterkt forsvar, og et politi som gir trygghet til befolkningen, som slår ned på nettkriminalitet og overgrep.

Politikk handler altså om store spørsmål framover, men også om å løse små hverdagsproblemer.

Vi skal fortsatt jobbe med å bygge vei og bane slik at folk kommer seg på jobb og skole.

Ventetidene til sykehus skal videre ned. Folk skal kunne velge behandling uavhengig av tykkelsen på lommeboken.

Skatter og avgifter skal holdes nede.

Vi skal tilby digitale løsninger slik at folk slipper å fylle ut skjemaer og møte stengte offentlige kontorer.

Vi er klare i regjeringen for å gjøre dette. Både de store og de små hverdagsutfordringene for folk.

Vi er klare til å ta store veivalg. Men også de grå hverdagsbeslutningene.

Og som ellers i livet: Livet i regjering består av flest hverdager.

Når FrP går ut av regjering, får Norge nå en mindretallsregjering.

Det betyr at vi får flere åpne diskusjoner og debatter i Stortinget, uten at alt er bestemt på forhånd.

I Norge har vi en tradisjon for at flere partier finner sammen for å lage gode løsninger for landet. Og gode løsninger for folks hverdag. Det er faktisk Norge på sitt aller beste.

De fire ikke-sosialistiske partiene har styrt Norge i mer enn seks år.

De fleste av årene har vi styrt som en mindretallsregjering der vi har funnet gode løsninger – uavhengig av hvem som har sittet i regjering og på Stortinget.

Ser vi tilbake på denne perioden, har vi taklet en krevende økonomisk situasjon etter at oljeprisen raste.

Vi håndterte også flyktningkrisen som påvirket alle land i Europa. Men denne perioden har også gitt oss:

  • God økonomisk vekst
  • Lav arbeidsledighet i hele landet
  • Nye arbeidsplasser
  • Reduserte klimautslipp

Før jeg begynner på å gå gjennom hele den nye regjeringen vil jeg benytte anledningen til å takke Siv, Sylvi, Ingvil, Terje, Jøran, Harald Tom og Jon Georg for innsatsen som statsråder i tjeneste for Norge.

Flere av disse har vært med på laget siden 2013.

De har tatt ansvar i krevende tider, og FrP har vist seg som et styringsdyktig parti som bidrar til gode løsninger for folk flest.

Jeg vil også takke Fremskrittspartiets stortingsgruppe for samarbeidet, ikke minst da vi var en mindretallsregjering og de var helt avgjørende for å få gjennom vår politikk.

Jeg ser frem til godt samarbeid også fremover, for vi har mye til felles og mange viktige saker vi fortsatt står i gjennomføringen av.

Det er også flere statsråder som går ut av regjeringen nå enn de som går fordi Frp trer ut av regjeringen.

Jeg vil takke Anniken for innsatsen som arbeids- og sosialminister.

Etter oljeprisfallet gjennomførte Anniken tiltak for å få flere i jobb, og sikret gjennomslag for ny offentlig tjenestepensjon. Den siste byggesteinen i reformen av pensjonssystemet i Norge. En nødvendig og viktig reform.

Hun ledet arbeidet med inkluderingsdugnaden. Jeg mener hun har stått stødig gjennom en veldig vanskelig sak. NAV-saken, en sak hvor det har sviktet i mange ledd i det offentlige Norge.

Vi skal fortsette det viktige arbeidet med å gjøre det som er mulig for å finne ut hva som har skjedd, og hvordan det kunne skje.

Og vi skal rette opp overfor dem som er rammet.

Jeg vil også takke Ola som går av som klima- og miljøminister.

På Olas vakt har klimautslippene gått ned flere år på rad.

Ola har inngått en forpliktende klimaavtale med EU, lagt grunnlaget for en rekke tiltak som vil bidra til ytterligere reduksjon i utslippene i årene som kommer. Han har også jobbet med en rekke tiltak for å øke den grønne veksten, for eksempel arbeidet med det store skiftet og mer konkurransekraft innen grønn skipsfart.

Både Anniken og Ola har vært statsråder jeg har satt stor pris på, og begge kunne vært gode statsråder videre.

Men både Høyre og Venstre ønsker å fornye laget for årene fremover.

Derfor går Anniken og Ola ut av regjeringen – noe som gir rom for nye talenter, for å bidra med sin innsats inn i regjeringen.

Flere nye ansikter trer i dag inn i regjeringen, og noen andre bytter poster.

Tina Bru blir olje- og energiminister.

Tina skal sørge for at vi utvikler oljenæringen, samtidig som vi bygger ut nye grønne energiløsninger.

Henrik Asheim trer inn i rollen som statsråd for forskning og høyere utdanning.

Han får ansvar for en sektor som er viktig for fremtiden vår.

Men også for regjeringens arbeid med kompetansereformen, som skal sikre at ingen går ut på dato i Norge.

Geir Inge Sivertsen blir ny fiskeri- og sjømatminister.

En viktig fremtidsnæring for Norge.

En distriktsnæring som allerede nå eksporterer for over 100 milliarder kroner, og som vi ønsker skal vokse videre.

Linda Hofstad Helleland blir distrikts- og digitaliseringsminister.

En av de gamle utfordringene har vært at det ikke har vært jobb til folk i distriktene.

Fremover blir utfordringen også til å være at vi ikke har nok folk til jobbene som er. Utfordringen blir å få flere familier til å ønske å bo i distriktene, så vi får folk til jobbene.

Når vi nå setter distrikt sammen med digitalisering, er det fordi ny teknologi er en mulighet for distrikts-Norge. Det er viktig for oss å trekke frem, og ha med oss fremover.

Knut Arild Hareide blir ny samferdselsminister.

Jeg vet at dette er overraskende for mange, etter debatten om retningsvalg i KrF.

Jeg er glad for at Knut Arild vil bidra i regjeringen, og jeg tror også at det vil være med å styrke oppslutningen om prosjektet i de tre regjeringspartiene.

Knut Arild og jeg har jobbet tett sammen i mange år.

Han vil gjøre en god jobb for å bygge vei, bane og kollektivtilbud over hele landet.

Abid Raja blir ny kultur- og likestillingsminister, og skal videreføre mange av de store prosjektene Trine har satt i gang.

Han får også ansvar for idrett. Og jeg har sagt til ham at jobben er å se på og heie. Ikke delta i alle øvelsene!

Sveinung Rotevatn blir ny klima- og miljøminister i det året Paris-avtalen trer i kraft.

Utslippene skal gå ned, men vi må kutte mer.

Sveinung skal lede arbeidet med klimakur, som skal legge premissene for å få utslippsreduksjoner videre ned, for at vi skal nå målene i Paris-avtalen.

Trine Skei Grande blir ny kunnskaps- og integreringsminister.

Hun har selv jobbet som lærer, og har hele sitt politiske liv hatt et sterkt engasjement for skolen.

Hun får nå ansvar for hele utdanningsløpet – fra barnehagen og ut videregående skole.

Og for en integreringspolitikk som skal bidra til at enda fløere kan være med på den sosiale mulighetsreisen det er å være i Norge. Utdanning og integrering henger tett sammen.

Monica Mæland blir ny justis- og beredskapsminister. Monica skal fullføre arbeidet med politireformen og bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet.

Hun skal også følge opp regjeringens arbeid med styrket beredskap.

Jan Tore Sanner blir ny finansminister.

Jeg er trygg på at han vil holde orden i statsfinansene og norsk økonomi.

Jan Tore skal også lage rammebetingelsene som fører til nye jobber og at økonomien fungerer enda bedre, så vi er rustet for fremtiden.

Nikolai Astrup blir ny kommunal- og moderniseringsminister.

Kommunene er sentrale i vårt demokrati og for velferden vår.

Nikolai skal jobbe for en effektiv offentlig sektor.

Og han beholder ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid for å nå bærekraftsmålene. En kommunalminister sitter på mye av det som er viktig, nemlig arbeidet med kommunesektoren, for å få det til.

Torbjørn Røe Isaksen blir ny arbeids- og sosialminister. Han skal ta over jobben med å rydde opp i NAV-saken, og sikre at alle berørte får den hjelpen de trenger.

Han skal også videreføre regjeringens viktige prosjekter, og gi dem enda mer fart, for å nå målene våre i inkluderingsdugnaden og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Iselin Nybø blir ny næringsminister, og jeg mener det er en stor fordel å gå inn i den med den kunnskapen hun har om forskning og høyere utdanning.

Det er en god ballast for å lede arbeidet med å legge til rette for fremtidens næringsliv.

Alle disse statsrådene er enkeltpersoner som hver for seg påvirker fremtiden til landet vårt – på hvert sitt område.

Men vi er også et team. Vi står sammen i fellesskap om å nå disse målene.

Et fellesskap som skal gjøre det vi kan for å løse de store utfordringene fremover for Norge og for å løse folks problemer i hverdagen.

Dette er et lagarbeid. Et fellesskap.

Jeg mener at vi nå har et team som skal bidra til å skape et grønnere, mer moderne og tryggere Norge.

Det er det vi trenger i årene fremover, for å løse både de store utfordringene og de små hverdagsutfordringene.

Da vil jeg gi ordet videre til Trine og Kjell Ingolf.

 

 

 

 

Til toppen