Statsministerens program 1.–5. september

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Onsdag 1. september
Kl. 19.30: Statsminister Erna Solberg møter Utdanningsforbundets leiar Steffen Handal i ein direktesend samtale om utdanningspolitikk. Sjå fleire detaljar på nettsida til Utdanningsforbundet.

Kl. 20.30: Statsministeren deltek digitalt på sentralstyremøte i Høgre.

Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og politisk rådgivar Jenny Clemet von Tetzschner, telefon 91 88 01 64, e-post jct@smk.dep.no.

Torsdag 2. september
Kl. 21.20: Statsministeren deltek på NRK sitt folkemøte med statsministerkandidatane, på Studentersamfundet i Trondheim.

Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no.

Fredag 3. september
Kl. 10.00: Statsministeren deltek på Dagbladets partileiarutspørjing i Oslo sentrum.

Pressekontakt er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no.

Kl. 11.00: Statsministeren deltek på lanseringa av verdas første batterihybridskip i nærskipstrafikken, «Hagland Captain», i Oslo hamn.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no

Kl. 13.15: Statsministeren legg ned grunnstein for nye Drammen sjukehus.

Pressekontakt er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

Laurdag 4. september
Statsministeren deltek på valkampaktivitetar.

Pressekontakt er politisk rådgivar Jenny Clemet von Tetzschner, telefon 91 88 01 64, e-post jct@smk.dep.no.

Søndag 5. september
Kl. 11.00: Statsminister Erna Solberg deltek på opninga av Friluftslivets uke ved Trollvann i Oslo.

Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonsrådgivar Ida Dahl Nilssen, telefon 96 23 72 76, e-post idn@smk.dep.no. Pressekontakt for arrangementet er kommunikasjonssjef Synne Kvam i Norsk Friluftsliv, telefon 91 51 92 14.