Presseinvitasjon:

Statsråd Asheim gjestar Andøya og Sortland

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim gjestar Andøya Space Centerog Sortland vidaregåande skole fredag 18. september.

Media er velkomne til å delta under gjestinga.

Program for fredag 18. september

Kl. 10 – 12
Statsråden inviterer til innspelsmøte om ei ny stortingsmelding om nordområda frå regjeringa. Tema for møtet er korleis Vesterålen kan sikre seg tilgang til den kompetansen regionen treng.  

Stad: Andøya Space Center, Bleiksveien 46, Andenes

Kl. 1330 – 1430
Statsråden besøker Sortland vidaregåande skole for å lære meir om korleis dei arbeider med innføringsklassen for innvandrarar og ungdomsprosjektet i Vesterålen

Stad: Parkveien 7, Sortland

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Åsmund Eide mobiltlf. 400 36 841.