Historisk arkiv

Statsråd Navarsete åpner Liantunnelen på fv. 15, Dale-Alvestad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Presseinvitasjon

Fredag 5. november kl. 12.00 åpner statsråd Liv Sigve Navarsete rassikringstunnelen på en av de mest rasutsatte veiene i Nord-Norge – Liantunnelen på fv. 15, Dale-Alvestad i Troms.

Fredag 5. november kl. 12.00 åpner statsråd Liv Sigve Navarsete rassikringstunnelen på en av de mest rasutsatte veiene i Nord-Norge – Liantunnelen på fv. 15, Dale - Alvestad i Troms.

Samme dag kl. 16.00 skal hun ha møte på Evenes Lufthavn om kampflybase.


Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen