Statssekretærer og politiske rådgivere deltok på samling i Brussel

Statssekretærer og politiske rådgivere dro til Brussel for å diskutere den politiske utviklingen i Europa og samarbeidet med EU 19. – 20. mars.

- Europasamarbeidet berører alle departementer. Effektiv behandling av EØS- og Schengen-saker og styrket koordinering i forvaltningen vil gi større gjennomslag i vår dialog med EU. Samlingen i Brussel var en god anledning til å drøfte dette med kolleger, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Statssekretæren Halvorsen inviterte alle statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringen til en todagers samling i Brussel.

Statssekretærer og politiske rådgivere samlet i Brussel
EU-ambassadør Oda Sletnes og statssekretær Audun Halvorsen (i midten) var vertskap for samlingen av statssekretærer og politiske rådgivere i Brussel. Foto: EU-delegasjonen

Formålet var å belyse politiske utfordringer for Europa og å drøfte sentrale spørsmål knyttet til EU- og EØS-samarbeidet som det er viktig å ha kunnskap om i regjeringens arbeid med å ivareta norske interesser. Halvorsen ledet samlingen som fant sted i Brussel 19. og 20. mars. Om lag 20 statssekretærer og politiske rådgivere deltok.

Det var lagt opp et bredt program for å gi politikerne et innblikk i hvordan utviklingen i EU legger premisser for norsk innenrikspolitikk og dermed arbeidet i departementene. Deltakerne møtte representanter for EUs institusjoner, tenketanker, Efta-organer, samt et besøk til Europaparlamentet. Regjeringsplattformen fra Jeløya i januar er utgangspunktet for at norsk utenrikspolitikk begynner i Europa.

- Tidlig engasjement og god koordinering er viktig for å ivareta norske interesser. EØS-avtalen gir oss anledning til å medvirke i regelverksutviklingen i EU og erfaringene er entydige: jo tidligere vi er ute med innspill, desto bedre, sier statssekretær Audun Halvorsen. Han la også vekt på den betydningen det har at politisk ledelse setter EU/EØS-saker på dagsorden internt. Deres engasjement teller i det daglige.

Til toppen