Statssekretær Holmen delte norsk energierfaring i FN

Statssekretær Elnar Holmen deltok den 1. november på et høynivåmøte i FN. Holmen viste til det felles-nordiske kraftmarkedet, hvilke fordeler flernasjonalt samarbeid gir og diskuterte hva andre kan lære av våre erfaringer.

På onsdag holdt FN (UN DESA) i samarbeid i med GEIDCO et høynivåmøte i New York.  Temaet for møtet var hvordan globalt integrerte energimarkeder kunne bidra til å fremme FNs bærekraftsmål for 2030. Generalsekretær i FN, Antonio Guterres holdt åpningstalen, der han trakk frem energiforsyningens sentrale rolle for måloppnåelsen fram mot 2030.

Norge står fullt og helt bak FNs bærekraftsmål og Parisavtalen, og støtter alle initiativ som bidrar til at flere får tilgang til ren energi. Selv om andre land ikke har våre fornybare energiressurser, kan vår erfaring med det nordiske energisamarbeidet være et forbilde for andre. Integrerte kraftmarkeder på tvers av landegrenser og samarbeid tuftet på tillit har vært viktig i Norden, sa Holmen.

GEIDCO som arrangerte symposiet sammen med FN har en visjon om et globalt sammenkoblet kraftsystem. Dette innebærer blant annet en ny "silkevei" mellom Asia og Europa. Et sammenkoblet system vil, ifølge GEIDCOs styreleder, være et viktig bidrag i den globale energiomstillingen og sørge for tilgang til "ren energi for alle", som er ett av FNs bærekraftsmål.

Statssekretær Elnar Holmen holder sitt innlegg under symposiet i FN (foto: OED).

Til toppen