Statssekretær Olli deltar på 1st Barents Indigenous Peoples' Summit i Moskva

– Ved å styrke urfolks deltagelse i beslutningsprosesser i saker som har med dem å gjøre, kan vi sikre at urfolks fremtid er den del av barentsregionens fremtid, sier Anne Karin Olli.

Fredag 28. april deltar hun på 1st Barents Indigenous Peoples' Summit I Moskva. Konferansen skal fremme dialog mellom urfolk i denne regionen og myndighetene i Norge, Russland, Sverige og Finland. Olli skal holde åpninginnlegg og delta i en paneldiskusjon om en bærekraftig fremtid i regionen.

– Urfolk er spesielt sårbare for klimaendringer. Reindrift, jakt, fiske og tradisjonelle måter å leve av naturen er hjørnesteiner i kulturen i vår region. Store klimaendringer kan få fatale konsekvenser for språk, kultur og samfunn. Det er viktig at urfolket da involveres i løsningene, sier Olli.

Pressekontakt (i Norge): Helene Mo, tlf. 934 34 489

Til toppen