Statssekretær Olli til Australia og New Zealand

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Anne Karin Olli besøker Australia og New Zealand 3-13. februar. Hovedformålet med reisen er dialog og erfaringsutveksling om urfolkspolitikk og nasjonale minoriteter.

Besøket innledes i Wellington, New Zealand hvor statssekretær Olli møter med New Zealands justisminister, minister Finlayson; Federation of Maori Authorities, og representanter for urfolksgruppen Ngāti Toa Rangatira. Statssekretær Olli deltar også på feiringen av New Zealands nasjonaldag, Waitangi Day, lørdag 6. februar og møter der med Minister for Maori Development, Te Ururoa Flavell.

I Canberra, Australia, er statssekretær Olli tilstede ved statsminister Malcolm Turnbulls tale om Closing the Gap, og møter Assistant Minister for Indigenous Affairs, Alan Tudge. Statssekretæren møter også representanter for delstatsmyndigheter, sivilsamfunn, akademia, kultur og privat næringsliv i Canberra, Sydney og Darwin.

Hovedformålet med besøket er dialog og erfaringsutveksling om språk og kultur, forsoningsarbeid, landrettigheter, og internasjonalt arbeid.

-  Norges bilaterale forhold til både Australia og New Zealand er solide, med tett samarbeid internasjonalt, økende næringslivssamarbeid og sterke folk-til-folk relasjoner. Jeg gleder meg til å følge opp dialogen om urfolkspolitikk og nasjonale minoriteter, som var tema under Statsbesøket til Australia i 2015, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Det vil bli lagt særlig vekt på å fremme norske erfaringer med konsultasjonsprosesser. Statssekretær Olli er invitert til å holde foredrag ved Australian National University (Canberra) og Charles Darwin University (Darwin) om konsultasjonsmekanismer og Sametinget.

Besøket er en oppfølging av Statsbesøket fra DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonja til Australia i februar 2015, hvor urfolkspolitikk var en del av programmet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00