Statssekretær Tybring-Gjedde fremmer norsk olje- og gassindustri i Singapore

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde besøkte Singapore 19-21. mai. Formålet med besøket var å møte norsk næringsliv og fremme norsk olje- og gassindustri.

Singapore er et av landene med flest norske selskaper utenfor Norge. Her er det rundt 250 selskaper med norsk tilknytning hvor de fleste leverer produkter og tjenester til olje- og gass og maritim sektor. Singapore har flere verft som er viktige kunder for norsk leverandørindustri.  

- Norsk teknologi er godt kjent i Singapore. Det er viktig at vi fortsetter å utvikle kostnadseffektiv teknologi i Norge og opprettholder vår internasjonale konkurranseevne, sier Tybring-Gjedde.  

Under sitt besøk møtte statssekretæren representanter for myndighetene og fikk en orientering om LNG-planene i landet. I tillegg besøkte statssekretæren National University of Singapore og Oilfield Chemicals Laboratory for å få innsikt i hvordan forskingsinstitutter og industrien jobber sammen.

Lørdag 21. mai deltok statssekretær på en markering av at plattformdekket til Ivar Aasen-feltet er klar til å forlate verftet i Singapore og ta fatt på reisen til norsk sokkel. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) er operatør for Ivar Aasen-prosjektet. Sembcorp Marine Offshore Platforms (SMOE) har stått for byggingen av plattformdekket. Det er også levert mye utstyr til Ivar Aasen fra norske leverandører.

- Ivar Aasen er Det norskes første store utbyggingsprosjekt på norsk sokkel. Selskapet tar nå steget opp blant operatører som har tilegnet seg nyttig erfaring med utbyggingsprosjekter tilpasset norske forhold. Dette er et velkomment bidrag til mangfoldet av operatører på norsk sokkel, sier Tybring-Gjedde.

Ivar Aasen-prosjektet er i rute og produksjonsstart er planlagt i slutten av året. Feltet vil bidra til sysselsetting og verdiskaping i mange år fremover. Ivar Aasen vil være det andre feltet som settes i produksjon på Utsirahøyden.

- Dette har vært en vellykket utbygging så langt. Plattformdekket til Ivar Aasen-feltet er på vei til norsk sokkel i henhold til planen. Selv om plattformdekket er bygget i Singapore, har det mye norsk innhold fra norske leverandører. Dette viser at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig, understreker statssekretæren.

(Ingvild Smines Tybring-Gjedde sammen med sjefen for Det norske, Karl Johnny Hersvik, Ivar Aasen plattformdekk i bakgrunn, foto: OED/mar)