Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stavanger får 2,5 millioner kroner til byutvikling

Stavanger er en av fire byer som får midler til arbeidet med byutvikling. – Vi styrker blant annet Stavangers arbeid med å få til et godt samspill mellom byutvikling og bedring av levekårene i området Hillevåg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen bevilger tilsammen over 13 millioner kroner til pilot- og forbildeprosjekter i de fire store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2016.

– Vi styrker kommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive byer, sier Sanner.

Stavangerfår 2,5 millioner kroner til to prosjekter.

Det ene prosjektet har som mål å få til et samspill mellom byutvikling og bedring av levekårene for Hillevåg. Kommunen ønsker å skape engasjement og mobilisering blant beboerne, frivillighet og lokalt næringsliv for å utvikle området.

Området Hillevåg har god kollektivdekning og store muligheter for transformasjon og fortetting, men mangler grønne lunger, skoler, barnehager og annet tjenestetilbud for å betjene nye boliger.

– Vi støtter kommunens vedtak om å starte et levekårsløft for Hillevåg i 2018. Prosjektet gir god mulighet for å få til et samspill mellom byutvikling og bedre levekår for folk flest, sier Sanner.

Det andre prosjektet som får støtte er å styrke samarbeidet mellom offentlige og private aktører for å utvikle sentrum. Prosjektet inngår som del av arbeidet med kommunedelplan for Stavanger sentrum og forutsetter et tett samarbeid mellom kommunen, Stavanger Sentrum AS, Urban Sjøfront AS og Stiftelsen Grønn by. 

Tilskuddene er et ledd i departementets program "Plansatsing mot store byer". Satsingen er rettet mot de fire største byområdene, som har den sterkeste befolkningsveksten.

–  Jeg er glad for at byene nå kan prøve ut nye smarte løsninger, metoder og samarbeidsformer. Byene lærer av hverandre, og vi får en mer effektiv og helhetlig byplanlegging, sier Sanner.     

Til toppen