Sterk økning av biovarme i landbruket

Bruken av bioenergi til vannbåren varme i landbruket økte i 2014 med 56 prosent sammenlignet med året før. Økningen tilsvarer årlig 100 trailerlass med tømmer. Totalt produserer landbruket vannbåren varme tilsvarende et halv Altakraftverk.

–  Denne utviklingen varmer meg. Det er bra at landbruket utnytter ressursene til å produsere varme og energi. Dette viser også at satsingen på bioenergiprogrammet gir resultater, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Populære kurs og studieturer

Gjennom godt samarbeid med fylkesmennene og fylkeskommune er bioenergi til oppvarming satt på dagsorden gjennom informasjonsmøter, kurs og studieturer for å vise anlegg og danne nettverk. Dette arbeidet gjør at landbruket ser betydningen av å ta i bruk kortreist, fornybar energi til eget bruk og til salg av varme. I Rogaland er det januar i år holdt fire møter om biovarme for kjøpere og produsenter med nesten 120 deltakere.

Konkurransedyktig energikilde

I 2014 brukte Innovasjon Norges bioenergiprogram 68 millioner kroner på gårdsvarme og varmesalgsanlegg. Spesielt er økningen i salg av varme stor, selv i en tid med lav strømpris. Dette viser at biovarme er konkurransedyktig. Bruken av bioenergi til vannbåren varme i landbruket økte fra 2013 til 2014 med 56 prosent, totalt til 306 GWh.

Bioenergi.
Bruken av bioenergi til vannbåren varme i landbruket økte i 2014 med 56 prosent sammenlignet med året før. Foto: Landbruks- og matdepartementet Foto: Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen