Stipenddryss til skogfagstudenter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch delte i dag ut stipender til fem studenter som har tatt skogfag på Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

  • Sara Emilie Bråten Aarskog fikk kr 25 000,- for den beste Bacheloroppgaven ved INN - Evenstad.
  • Masterstudentene Petter Almås fra Haltdalen, Maria Åsnes Moan fra Trondheim og Astrid Forberg Ryan fra Ringerike fikk hver kr 50 000,- for de tre beste karakterene blant de som gikk ut fra skogbruksstudiet ved NMBU i 2021.
  • Erlend Grande fra Overhalla mottok kr 50 000,- for den beste Masteroppgaven ved NMBU, Ås.

– Jeg er veldig glad for å få lov til å være med og markere slutten på en lang utdanning for folk som det norske skogbruket trenger. Dere står foran en viktig karriere knyttet til skogens og trevirkets verdier – og jeg er også ganske ny i jobben. Slik sett har vi noe felles, og jeg håper vi kan få til et godt samarbeid framover, sa landbruks- og matminister Sandra Borch under utdelingen i dag.

Prisvinnerne sammen med skogminister Sandra Borch.
Prisvinnerne sammen med skogminister Sandra Borch. Sara Emilie Bråten Aarskog ble forhindret fra å komme på prisutdelingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Velg Skog jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog finansieres av medlemmer i næringen, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.

– Regjeringen har en ambisiøs plattform for skognæringa. Vi er opptatt av skogens verdier og de mulighetene vi har til å utnytte skogressursene for økonomisk verdiskaping både lokalt og nasjonalt. Skogen, trærnes vekst, fotosyntesen er også avgjørende viktige i kampen mot uønskede klimaendringer. Og skogen består av viktige miljøverdier som vi må ta vare på, sier Borch.

Erlend Grande fra Overhalla
Erlend Grande fra Overhalla mottok kr 50 000,- for den beste Masteroppgaven ved NMBU, Ås her sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Skognæringen deler gjennom Velg Skog ut stipend til studenter som tar skogfag på Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Skognæringen ønsker med tildelingen å vise at næringen satser for å tiltrekke seg ny og kompetent arbeidskraft. Landbruks- og matdepartementet har i flere år gitt støtte til Velg Skogs rekrutteringsarbeid med penger fra skogbruksmidlene over LUF.

Maria Åsnes Moan fra Trondheim.
Masterstudent Maria Åsnes Moan fra Trondheim, sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Masterstudent Petter Almås fra Haltdalen.
Masterstudent Petter Almås fra Haltdalen, sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Astrid Forberg Ryan fra Ringerike
Astrid Forberg Ryan fra Ringerike, med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet