Stø kurs i EUs miljø- og klimapolitikk

Rapport fra EU-delegasjonen

Miljørådene Ulla Hegg og Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen oppsummerer utviklingstrekkene i EUs miljø- og klimapolitikk våren 2013.

Det irske formannskapet i Rådet for den europeiske union har det siste halvåret fått gjennom en rekke nye saker. Blant annet er det kommet formelle vedtak om skipsopphugging og om det syvende miljøhandlingsprogrammet. De store nye ambisjonene har imidlertid ikke blitt presentert.

Noen av sakene på miljø- og klimaområdet denne våren:

Europaparlamentet støttet å holde tilbake kvoter i ETS (backloading) etter to forsøk, men det er ikke sikkert at Europakommisjonen får med medlemslandene.

Diskusjonen om EUs klimapolitikk for 2030 er kommet i gang.

Kommisjonen kom med et nytt forslag om rapportering av klimagassutslipp fra skipsfarten (MRV – Monitoring, Reporting and Verification). Dette er en viktig sak for Norge som skipsfartsnasjon.

Kommisjonens femårsgjennomgang av kjemikalieregelverket REACH ga ingen kursendring, men et nytt miljøhandlingsprogram åpner for en styrking av kjemikaliepolitikken fram mot 2020.

Miljø- og utviklingssiden kom med en felles melding og vedtak om oppfølging av Rio+20, herunder EU-posisjoner til FN-forhandlingene om et rammeverk post-2015.

Dette er bare noen av hendelsene miljørådene gjennomgår i sin halvårsrapport om utviklingstrekkene i EUs miljø- og klimapolitikk våren 2013.

Les hele rapporten til miljørådene her.

Til toppen