Stortinget tilbyr EU/EØS-informasjon på nett

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Stortinget tilbyr nå en oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter fra Europakommisjonen på sin nettside og har også et ukentlig nyhetsbrev om aktuelle EØS/EU-saker.

Per S. Nestande og en kollega i Stortingets internasjonale sekretariat samler antatt EØS-relevante forslag fra Europakommisjonen i en oversikt på Stortingets nettside. Foto: Line Håland Aaltvedt

Stortinget tilbyr nå en oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter fra Europakommisjonen på sin nettside og har også et ukentlig nyhetsbrev om aktuelle EØS/EU-saker.

Gjennom EØS-avtalen blir mange av rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, har Stortinget siden juni 2011 mottatt antatt EØS-relevante forslag fra Europakommisjonen fra EFTA-sekretariatet i Brussel. Disse er samlet i en egen oversikt på Stortingets hjemmeside, sammen med andre sentrale politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Informasjonen ble tidligere sendt til et utvalg stortingsrepresentanter via epost, men for noen uker siden ble den lagt ut på nett slik at også eksterne aktører har tilgang til den.

– Det er nå mulig for eksterne å se hva stortingsrepresentantene mottar av informasjon om EU/EØS-saker, forklarer Per S. Nestande, som er ansatt i Stortingets internasjonale sekretariat i Oslo og er Stortingets representant i Brussel.

Han har, sammen med en kollega i internasjonalt sekretariat, hovedansvaret for å oppdatere oversikten med nye, relevante rettsakter. I tillegg til å informere om at nye rettsakter er kommet, skrives det også en forklarende tekst om hvert forslag som forteller kort hva forslagene dreier seg om og hva Kommisjonen mener de skal bidra til.

Nyhetsbrev
Stortinget har også et ukentlig nyhetsbrev om relevante EU/EØS-saker. Også dette ble gjort tilgjengelig for allmenheten for et par uker siden, etter å ha fungert som et internt informasjonsskriv noen år.

– Formålet med nyhetsbrevet er å informere om nye forslag og initiativ fra EU, behandlingen av sentrale EU-saker i nordiske land, relevante dommer og uttalelser fra ESA, bakgrunnsinformasjon om saker i media og annen relevant informasjon, sier Jeannette Berseth, seniorrådgiver i Stortingsbiblioteket.

Det foretas et utvalg, hvor det blant annet legges vekt på å ta med saker som er i en tidlig fase i EUs beslutningsprosess. Større saker som får omtale i norske medier eller offisielle norske EU-nettsider, vil ikke nødvendigvis bli omtalt, forklarer Berseth videre.

–Det er i utgangspunktet informasjon fra Stortingsbiblioteket til representanter og ansatte på Stortinget. Men informasjonen kan også være interessant for eksterne, og derfor har vi nå åpnet for at alle som ønsker det kan abonnere på nyhetsbrevet, sier hun.

På Stortingets nettside vil man også kunne lese tidligere utgitte nyhetsbrev.

Mer informasjon:
Se Stortingets oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter her.
Se Stortingets nyhetsbrev her.

Til toppen